Onderwijs

Bureau Gelijke Behandeling in de klas

In het huidige publieke debat gaat het er soms heftig aan toe. Beledigingen over en weer, discriminatie en haat-zaaien zijn geen uitzonderingen. We zien veel onwetendheid, oordelen over de ‘ander’ en wij-zij denken. Dit komt ook naar de klas. Bureau Gelijke Behandeling Flevoland gaat in gesprek met leerlingen over thema’s rond vooroordelen, discriminatie, racisme, pesten, seksuele diversiteit en gender, om taboes te doorbreken en leerlingen dichter bij elkaar te brengen. De gastlessen die wij aanbieden bestaan uit activerende didactiek. In onze gastlessen richten wij ons op de basiskennis over verschillende thema’s, stellen we gerichte denkvragen, vragen wij naar ervaringen, kijken we of gegeven informatie goed geland is, gaan we kritisch kijken naar hedendaagse stellingen en nemen we een kijkje in de ideale toekomst. Zo willen wij polarisatie tegengaan en bijdragen aan een veilige sfeer op school. Respectvol leren omgaan met elkaar staat centraal.

Neem contact op met BGBF voor meer informatie over de mogelijkheden.

Gastles aanvragen

Aanvraagformulier 

Wilt u graag meer informatie ontvangen over de gastlessen? Ook uw vraag en/of verzoek om contact kunt u aangeven op het aanvraagformulier.

Uiteraard kunt u ook mailen of bellen naar onze voorlichter Marloes Huijsen. Zij is bereikbaar op woensdag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.
Email:  Marloes.huijsen@bureaugelijkebehandeling.nl
Tel.: 0320-233327 of o36-5297670

Voorwaarden & kosten

In Lelystad en Almere kunnen de meeste lessen gratis verzorgd worden.
Kijk hier voor meer informatie over de kosten van de gastlessen.

Voorwaarden:

  • Voorafgaand aan de gastles wordt de les voorgesproken. Hiervoor legt de BGBF-voorlichter contact met de betreffende docent.
  • De klas(sen) wordt geacht voorbereid te worden op de komst van de voorlichter.
  • De docent is bij de les aanwezig. In het geval de reguliere docent wegens omstandigheden niet aanwezig kan zijn, wordt de les verplaatst naar een ander moment. (Uitgezonderd bij de aanwezigheid van een langdurige vaste invalkracht of een voor de klas bekende en vertrouwde docent van de school. Voor het VO kan dit ook een vakdocent zijn, afhankelijk van in welk kader de les wordt aangevraagd).
  • Na de les wordt de docent verzocht een evaluatieformulier in te vullen.

Primair onderwijs

Vooroordelen en discriminatie: in deze gastlessen kijken we naar de achterliggende processen van discriminatie. Door te ervaren dat niets, maar vooral niemand, helemaal is zoals je denkt, ontdekken leerlingen dat het belangrijk is om open te staan voor nieuwe informatie. Zichtbaar jezelf zijn en anderen die ruimte geven staat centraal.

Racisme: we hebben nieuwe gastlessen opgenomen in het aanbod, waarin het onderwerp racisme centraal staat. Hiervoor komen we naar uw school met twee gastdocenten, waaronder één ervaringsdeskundige:

Seksuele- en genderdiversiteit: we bieden hiernaast lessen aan over seksuele- en genderdiversiteit om scholen te helpen om invulling te geven aan het kerndoel 38 (po) “…. en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit”. Onze gastdocent komt dan samen met een ervaringsdeskundige/LHBTI-gastdocent naar uw school:

Maatwerk
Liever iets anders of juist meerdere lessen? Er is veel mogelijk! BGBF biedt maatwerk, kan een les ontwikkelen op specifiek deelthema en een lesprogramma aanbieden. Ook op het speciaal onderwijs komen wij graag. Al onze lessen zijn interactief, met afwisselende werkvormen. Ervaren en doen staan centraal.

Voortgezet Onderwijs

Vooroordelen en discriminatie: met deze gastlessen krijgen leerlingen inzicht in waar discriminatie vandaan komt en leren ze wat je ertegen kunt doen. Respectvol leren omgaan met diversiteit staat centraal.

Racisme: we hebben nieuwe gastlessen opgenomen in het aanbod, waarin het onderwerp racisme centraal staat. Hiervoor komen we naar uw school met twee gastdocenten, waaronder één ervaringsdeskundige:

Seksuele- en genderdiversiteit: Zoals u waarschijnlijk wel bekend is, zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Kerndoel 53: “…en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit”. BGBF biedt in dit kader verschillende educatieve activiteiten aan m.b.t. seksuele diversiteit en gender. Onze gastdocent komt dan samen met een ervaringsdeskundige/LHBTI-gastdocent naar uw school:

Maatwerk
Liever iets anders of juist meerdere lessen? Er is veel mogelijk! BGBF biedt maatwerk, kan een les ontwikkelen op specifiek deelthema of een lesprogramma aanbieden. Ook op het speciaal onderwijs komen wij graag. Al onze lessen bestaan uit activerende didactiek, met verschillende werkvormen. Ervaren en doen staan centraal. Vraag naar de mogelijkheden via info@bureaugelijkebehandeling.nl

MBO en HBO

Wij ondersteunen u graag bij uw wensen voor gastlessen in het MBO en/of HBO. Ook kunnen wij een bijdrage leveren aan uw projectdag of  –week (o.a. diversiteit, discriminatie, groepsdruk, vooroordelen, cyberpesten, kracht van het verschil, seksuele diversiteit, gender).

Wij bieden maatwerk en sluiten aan bij wat er leeft in de groep en de vraag van de school. Zo hebben wij workshops gegeven over het herkennen en omgaan met vooroordelen/discriminatie als voorbereiding op de beroepspraktijk, stagediscriminatie, maar ook over beeldvorming, omgaan met diversiteit en seksuele diversiteit.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u een aanvraag invullen of contact opnemen via info@bureaugelijkebehandeling.nl of 0320-233327.

Anti-Pest Coördinator

Wetgeving
Sinds 1 augustus 2015 is de Wet veiligheid op school van kracht, wat betekent dat scholen wettelijk verplicht zijn gesteld zorg te dragen voor een veilige school (Artikel 3b. Zorgplicht veiligheid op school).

Anti Pest Coördinator
Onze Anti Pest Coördinator kan u adviseren en bijstaan bij het creëren/aanpassen en implementeren van uw sociaalveiligheidsbeleid.

Pesten komt voor op elke school en social media heeft het scholen niet makkelijker gemaakt om hier tegen op te treden. Een veilige school is ook niet een school waar niet gepest wordt, maar wel een school waar pesten erkent wordt als probleem, niet gedoogd wordt en waar niemand alleen komt te staan.

Er is geen pasklare oplossing die gaat werken op elke school. Iedere school heeft een eigen identiteit en een succesvol sociaalveiligheidsbeleid sluit hierop aan.

Aanbod

  • Evaluatie van het sociaal-veiligheidsbeleid en doen van aanbevelingen.
  • Voorlichting (online)pesten aan ouders en onderwijsprofessionals.
  • Cyberpesten (PO en VO)
  • Gespreksleiding: Het gesprek over (online)pesten begeleiden, onder collega’s, onder ouders of juist beiden.
  • Maatwerk: Op zoek naar iets anders? Vraag dan naar de mogelijkheden. BGBF bekijkt samen met u wat past bij uw vraag.

Naar aanbod anti-pest coördinator