Educatie & Training

Discriminatie is meer dan wetteksten en de vraag of iets wel of niet mag, hoe groot het belang van het antwoord soms ook is. Respectvol omgaan met elkaar is niet altijd even eenvoudig. Iedereen heeft vooroordelen, de vraag is: hoe ga je ermee om?

Hoe ga je bijvoorbeeld om met een collega die een slechte grap maakt over homo’s, hoe ga je als school om met een groepje leerlingen dat de Hitlergroet brengt, hoe ga je als zorginstelling om met ouderen die niet door een zwarte verpleegkundige of door een moslima met hoofddoek gewassen willen worden?

Om bij dit soort vragen een helpende hand te kunnen bieden besteedt Bureau Gelijke Behandeling Flevoland veel aandacht aan preventie: het geven van voorlichting en advies.

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland geeft trainingen, voorlichting en gastlessen over vooroordelen, ongelijke behandeling en discriminatie. Dat doen we bijvoorbeeld op scholen, in buurthuizen of MFA’s, bij bedrijven, of stichtingen en (zorg)instellingen.

Bij deze voorlichtingen staat maatwerk centraal. Belangrijk zijn hierbij ook de ervaringen binnen de groep. De deelnemers moeten zich kunnen herkennen in de gespreksstof en moeten anderzijds ook op maat gesneden adviezen krijgen voor de aanpak van discriminatie. Voor veel mensen is het moeilijk om te reageren op discriminerende uitspraken. Niet alleen omdat je soms niet weet hoe je moet reageren, maar meer nog omdat je vaak achteraf ontevreden bent over je eigen reactie. Het is belangrijk om te bespreken hoe je situaties in kunt schatten en hoe je zo goed mogelijk kunt reageren.