Eerste Kamer neemt voorstel Verduidelijking rechtspositie transgender en intersekse personen aan

De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 maart 2019 het initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen aangenomen. Alleen de fracties van PVV en SGP stemden tegen.

 

Het initiatiefvoorstel wijzigt de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). De discriminatiegrond geslacht in de AWGB zal hiermee nader worden uitgewerkt, om zo expliciet duidelijk te maken dat de AWGB eveneens bescherming biedt tegen het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van een ieders geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie. Daarmee worden mogelijke interpretatieverschillen over de toepasselijkheid van de AWGB weggenomen.

 

Bericht van de Eerste Kamer: https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20190312/wetsvoorstel_rechtspositie

Foto: (c) Hans Kouwenhoven