Discriminatie in Flevoland 2021

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) is de antidiscriminatievoorziening waar inwoners uit de 6 Flevolandse gemeenten een melding kunnen doen van discriminatie. BGBF biedt hulp, begeleiding en advies. Meldingen en incidenten worden geregistreerd om inzicht te kunnen geven in de discriminatie-ervaringen en ontwikkelingen in Flevoland.

In het jaar 2021 heeft BGBF 455 meldingen van discriminatie geregistreerd. Ondanks dat het aantal registraties wat lager is dan in het jaar 2020 (479), zijn er wel meer gebeurtenissen of incidenten gemeld. In 2020 is er namelijk een groot aantal keer melding gedaan over het Coronalied, terwijl er in het jaar 2021 niet zoveel is gemeld over één specifieke gebeurtenis.

Wat valt verder op?

  • De meldingen gaan het meest over de grond herkomst/huidskleur, gevolgd door seksuele gerichtheid.
  • Het aantal meldingen over een niet-wettelijke grond is aanzienlijk gestegen. In 2021 heeft BGBF veel meldingen gehad over het coronatoegangsbewijs. Het wel of niet gevaccineerd zijn is geen grond die beschermd wordt in de gelijkebehandelingswetgeving.
  • Arbeidsmarkt blijft net als in voorgaande jaren het terrein waar de meeste meldingen over binnenkomen. In 2021 wordt dit gevolgd door buurt/wijk, de openbare ruimte, collectieve voorzieningen en de commerciële dienstverlening.
  • Op bijna alle andere terreinen wordt er in 2021 hiernaast meer discriminatie gerapporteerd. De toename op collectieve voorzieningen, horeca, de privésfeer, onderwijs en sport/recreatie springen er daarbij het meeste uit. 
  • Het aantal registraties van omstreden behandeling is met 54% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Zowel geweld als bedreiging zijn ook meer gerapporteerd. Bij geweld betreft dit voornamelijk een toename in mishandeling.

Zie hier alle cijfers 2021 Flevoland