Denny en de Rechten van het Kind

Op 28 december 2020 heeft het VN Mensenrechtencomité een baanbrekende uitspraak gedaan. Het Mensenrechtencomité heeft uitgesproken dat Nederland in strijd heeft gehandeld met  de Rechten van het Kind.

Denny is in Nederland geboren. Zijn Chinese moeder is op jonge leeftijd in Nederland terecht gekomen door ‘human trafficking’.  Ze is door haar ouders verlaten en is niet ingeschreven in het geboorteregister waardoor ze nooit de Chinese nationaliteit heeft kunnen aanvragen. Met als gevolg dat ze de nationaliteit van Denny niet kon bewijzen. Hij werd in Nederland ingeschreven met ‘nationaliteit onbekend’. Door deze status is het niet mogelijk voor Denny om zich te beroepen op de bescherming die geboden wordt door het internationaal recht aan staatlozen. En komt hij niet in aanmerking  voor de procedure om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen. Volgens het VN Mensenrechtencomité moet de nationaliteit status van Denny herzien worden. Daarnaast moet Nederland de wetgeving aanpassen om soortgelijke gevallen te voorkomen in de toekomst.

Er liggen op het moment een tweetal voorstellen die de situatie van staatlozen zouden moeten verbeteren. Volgens deskundigen en adviezen van de Raad van State en het VN- Kinderrechtencomité voldoen deze wetsvoorstellen niet.

Zie het persbericht en de uitspraak van het VN Mensenrechtencomité: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26631&LangID=E.

Afbeelding: (c) Unicef