College oordeelt over verschil in kapperstarieven voor mannen en vrouwen

De Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving bepaalt dat het bij het verlenen van een dienst verboden is om onderscheid te maken op grond van geslacht. Dan gaat het om een gelijke dienst qua inhoud en duur.

De vrouwelijke klanten van kapsalons Cosmo Hairstyling en Tony & Guy kunnen niet kiezen voor een goedkopere behandeling, ook al zou dat met bepaalde kapsels prima zijn. Mannen kunnen wel kiezen tussen een goedkopere en duurdere behandeling. Dat is discriminatie op grond van geslacht stelt het College:

“In het geval van deze kapsalons dwingt de geringere keuzevrijheid voor vrouwen hen echter wel in de richting van de langere en uitvoeriger behandeling, met een hogere prijs, ook als hun kapsel niet zo’n uitvoeriger behandeling vergt. Dat maakt dat het geslacht van de klant bepalend is bij het aanbod van kappersbehandelingen en het daaraan gekoppelde prijsbeleid. Daarmee is er sprake van een direct onderscheid op grond van geslacht. Dat is verboden tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering van toepassing is. Daarvan is in beide zaken geen sprake.”

Ook het gestelde tegenargument dat verzoeken van vrouwen voor een goedkopere behandeling wel bespreekbaar zijn, is volgens het College niet afdoende: “Dit zou betekenen dat vrouwen altijd eerst moeten onderhandelen over een lagere prijs.”

Kijk naar de daadwerkelijke inhoud en duur van het te verrichten werk en niet naar iemands geslacht bij het vaststellen aan het aangeven van de tarieven, beveelt het College aan.

https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/college-oordeelt-over-verschil-kapperstarieven-voor-mannen-en-vrouwen