Child penalty: nog steeds blijven vooral moeders thuis voor de kinderen

Waar het inkomen van Nederlandse vrouwen na de geboorte van een kind gemiddeld met 46% daalt, blijft dat van vaders gelijk. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) op basis van nieuw onderzoek.
Nog steeds blijkt dat vooral moeders minder uren gaan werken na de komst van een kind en zij leveren daar dus bijna de helft van hun te verwachten salaris voor in: de child penalty.

Het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen in Nederland is een van de grootste in de OESO-landen. De Child penalty is in Nederland dan ook relatief hoog, vergeleken met landen als Denemarken, Zweden, de VS en het Verenigd Koninkrijk.

Het inkomensverlies is kleiner voor hoogopgeleide vrouwen, vrouw-vrouw-koppels en voor vrouwen die werken in de (semi)publieke sector. De onderzoekers laten verder een positieve correlatie zien tussen religieuze betrokkenheid en de hoogte van de child penalty, mogelijk veroorzaakt door het samengaan van traditionele gendernormen en religieuze betrokkenheid.

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/ESB-artikel-Inkomen-moeders-halveert-bijna-na-komst-kinderen.pdf
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/ESB-artikel-Inkomen-moeders-halveert-bijna-na-komst-kinderen.pdf