BLOG Safin- Internationale vrouwendag

Wat houdt internationale vrouwendag in?

Internationale vrouwendag staat voor de verbetering van vrouwenrechten, denk hierbij aan het stemrecht van de vrouw. Daarnaast werd met deze dag ook aandacht gevraagd voor de het gender wat in de maatschappij een achtergestelde positie had. Bijvoorbeeld op de werkvloer, gelijke lonen, buiten op straat en huiselijk geweld. In al die jaren is er voor de vrouw veel verbetering geweest. Maar er zijn nog steeds punten die verbeterd kunnen worden voor de vrouw in de samenleving.

Wat gebeurde er vroeger en wat gebeurt er nu?

Internationale vrouwendag is ontstaan op 8 maart in het jaar 1901 in de Verenigde Staten. Een grote staking vond plaats voor vrouwen vanwege de absurde werkomstandigheden, denk hierbij aan lonen die niet gelijk waren, vrouwen werden anders behandeld op de werkvloer of kwamen niet in aanmerking voor een hogere functie en de ongelijke kansen binnen de samenleving. Sindsdien staat 8 maart helemaal in het teken voor de gelijke behandeling van de vrouw, op deze dag geven wij extra aandacht aan de gelijke rechten van de vrouw.

Wat betekent internationale vrouwendag voor mij?

Ik ben Safin Hassan, 18 jaar oud en ik identificeer mezelf als Cis Man en Biseksueel. Mijn etniciteit is half Nederlands en half Kurdish. Ik ben stagiair bij Bureau Gelijke Behandeling en heb de opdracht gekregen een blog te schrijven over internationale vrouwendag.  Internationale vrouwendag betekend voor mij de saamhorigheid in de samenleving en het gelijk zijn tussen de vrouw en de andere genders. Ik vind het belangrijk dat wij aandacht besteden aan de ongelijkheid van de vrouw binnen de maatschappij omdat het niet rechtvaardig is dat een vrouw bijvoorbeeld honderden euro’s minder verdiend in de maand puur door haar geslacht, terwijl zij precies hetzelfde werk doet!

Natuurlijk zijn wij als maatschappij heel goed op weg voor saamhorigheid en gelijkheid binnen de samenleving en geven wij ook zeker gehoor aan nationale vrouwendag. Wij als samenleving hebben namelijk nog een lange weg te gaan voordat iedereen helemaal gelijk is!

Welke invloed heeft het op mij?

Gelijke rechten voor vrouwen zou mij op een positieve manier beïnvloeden, omdat in het geval de vrouw gelijk zou zijn als de rest, ik met een beter gevoel rond zou lopen. Het zou mij als persoon voldoening geven, voldoening die voortkomt uit de prestatie van de maatschappij. Wij hebben dit gedaan… Samen als een maatschappij, ook omdat ik denk dat in het geval iedereen gelijk is binnen de maatschappij er een betere sfeer zou hangen, dit zal invloed hebben op vele vlakken. Denk aan de werkvloer en zelfs buiten wanneer je op de bus staat te wachten. De mens zal in mijn beleving zich ook veiliger en geaccepteerd voelen in de omgang. Omdat iedereen zichzelf kan zijn.

Waar wordt de focus op gelegd met internationale vrouwendag 2022?

Tegenwoordig wordt er heel erg gestreden voor de emancipatie van de vrouw. De vrouw is een sterk individu en die kan hetzelfde doen als een ander! Dit zouden ze daarom ook graag willen laten zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoge functies binnen een bedrijf of hoog staan op de maatschappelijke lader. Naast de emancipatie van de vrouw hebben de feministen een eigen kijk op internationale vrouwendag, ieder heeft een eigen doel voor ogen om de vrouw te helpen en aandacht te geven. Bijvoorbeeld de ongelijke lonen en kansen op de arbeidsmarkt, het streven naar een betere machtsverhouding tussen de man en vrouw.

Wat staat dit jaar centraal met internationale vrouwendag?

Elk jaar staat een thema centraal bij internationale vrouwendag. Dit jaar staan wij allen samen naast elkaar om de emancipatie van de vrouw naar een nieuw level te tillen, de vrouw staat hier niet alleen in en daarom gaat het dit jaar om solidariteit. Als maatschappij en ook de mannen binnen de maatschappij willen laten zien dat de vrouwen niet alleen staan om als slachtoffer van ongelijkheid te voeren. Wij doen dit samen en alleen samen kunnen wij dit probleem oplossen! Tegenwoordig is het namelijk zo dat de man ook steeds vaker opkomt voor de vrouw binnen de samenleving, wij als maatschappij erkennen het probleem, hierdoor spreken mannen zich ook vaker uit. Niet alleen op de arbeidsmarkt en werkvloer maar ook in het dagelijks leven. Daarnaast zien de mannen internationale vrouwendag ook als een dag om de vrouw wat extra aandacht te geven, zich gezien te voelen en goed te voelen over zichzelf. 

Hierbij een aantal links om verder te lezen over de internationale vrouwendag;

https://www.oneworld.nl

https://atria.nl/nieuws-publicaties/feminisme/feminisme-20e-eeuw/8-maart-internationale-vrouwendag/