Benadeeld vanwege zwangerschap als zelfstandig ondernemer bij corona-ondersteuning?

De overheid heeft in deze zware tijd regelingen in het leven geroepen om zelfstandige ondernemers te ondersteunen. Voor deze regelingen moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden, wat voor sommige groepen ondernemers vanwege bepaalde omstandigheden niet haalbaar is. Een daarvan is namelijk dat, om in aanmerking te komen voor de TOZOregeling, voldaan moet worden aan een urencriterium.

Het urencriterium en zwangerschap

In het jaar 2019 moet er een gemiddeld aantal uren per week gewerkt zijn wilt u als zelfstandige ondernemer in aanmerking komen voor deze regeling. Voor sommige groepen ondernemers zal het moeilijk zijn om aan dit criterium te voldoen. Bijvoorbeeld voor vrouwen die zwanger waren in de referenteperiode. Als u zwanger bent geweest in 2019 kan het voorkomen dat u door het zwangerschapsverlof en/of een zwangerschap gerelateerde ziekte niet aan het gemiddeld aantal uren per week voldoet, met als gevolg dat u niet in aanmerking komt voor de TOZOregeling.
less meer over de TOZO op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo

Voelt u zich benadeeld vanwege uw zwangerschap?

Heeft uw bedrijf een urenprobleem voor de TOZOregeling vanwege zwangerschap?
Meld het bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland info@bureaugelijkebehandeling.nl .

Ook kunt u bij problemen met de TOZOregeling vanwege zwangerschap mailen naar info@clara-wichmann.nl.