Aanscherping AWGB voor transgender- en interseksepersonen

Vanaf 1 november 2019 zijn intersekse- en transgender personen expliciet wettelijk beschermd tegen discriminatie. Een wet van D66, PvdA en GL trad in werking. COC, NNID en TNN hebben hier lang voor gepleit en zijn gelukkig met dit resultaat.
In de Algemene Wet Gelijke Behandeling, artikel 1 staat nu: “Onder onderscheid op grond van geslacht wordt mede verstaan onderscheid op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie.” Zo zal voor alle partijen duidelijker moeten zijn dat ook transgender- en intersekse personen beschermd worden door deze wetgeving. Verwacht wordt dat betrokkenen ervaringen met discriminatie vaker zullen melden.

Transgender- en intersekse personen krijgen vaak te maken met discriminatie. Ook voor de aanscherping van de AWGB werden zij beschermd tegen discriminatie. Echter achtte men het van belang om “discriminatie van transgenders en intersekse personen buiten enige twijfel te stellen en zichtbaar uit te dragen.” (mensenrechten.nl). Transgender- en intersekse personen uit Flevoland kunnen discriminatie melden bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.
Meld discriminatie >>