AWGB verduidelijkt: Ook transgender personen en intersekse personen wettelijk beschermd

Vanaf 1 november 2019 zijn intersekse- en transgender personen expliciet wettelijk beschermd tegen discriminatie. Een wet van D66, PvdA en GL treedt vandaag in werking. COC, NNID en TNN hebben hier lang voor gepleit en zijn gelukkig met dit resultaat.

In de Algemene Wet Gelijke Behandeling, artikel 1 staat nu: “Onder onderscheid op grond van geslacht wordt mede verstaan onderscheid op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie.
Zo zal voor alle partijen duidelijker moeten zijn dat ook transgender- en intersekse personen beschermd worden door deze wetgeving.