Uitbreiding Artikel 1 Grondwet met de gronden ‘handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’ dichterbij

Op 9 februari stemde een ruime twee-derde meerderheid voor een wetsvoorstel om LHBTI-rechten te verankeren in artikel 1 van de Grondwet. Voordat het wetsvoorstel definitief is aangenomen, is nog een twee-derde meerderheid in de Senaat en Tweede Kamer nodig na de Tweede Kamerverkiezingen.

Het ingediende wetsvoorstel ziet toe op de toevoeging van de gronden ‘handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’ aan artikel 1 van de Grondwet.

Door deze wijziging zullen de gronden ‘handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’  expliciet genoemd worden in de Grondwet. Het toevoegen van deze gronden geeft volgens de initiatiefnemers een sterk signaal af. Enerzijds zullen de acceptatie en emancipatie wat tot nu toe bereikt is van mensen met een functionele beperking en de gelijke behandeling op grond van de seksuele diversiteit hierdoor bevestigd en verankerd worden. Anderzijds zal de wijziging ervoor zorgen dat de vooruitgang bewaakt zal worden, en aangespoord wordt op de verdere verbetering hiervan. 

COC-voorzitter Oosenbrug: ‘Een opdracht voor vandaag, om te bevorderen dat de regering bijvoorbeeld het geweld tegen LHBTI personen aanpakt. En een garantie voor de toekomst, zodat we ook over 50 of 100 jaar nog steeds kunnen genieten van onze zwaar bevochten rechten zoals het opengesteld huwelijk’.