Art. 12 Sv procedure inzake het Coronalied

Bijna een jaar geleden is door Radio 10 het carnavalslied ‘Voorkomen is beter dan genezen’ uitgezonden.  Naar aanleiding van dit lied zijn er vele meldingen binnengekomen bij de antidiscriminatievoorzieningen. Door veel melders zijn aangiftes gedaan.

Op 4 juni 2020 is de zaak geseponeerd door het OM. Het OM liet weten dat het lied paste binnen ‘de context van de artistieke expressie en niet onnodig grievend is.’ Naar aanleiding van het sepot zijn een aantal organisaties een collectief gestart. De organisaties die hiervan deel uitmaken zijn: Asian Raisins, Pan Asian Collective, Out&Abroad, Radar, Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam en de landelijke vereniging tegen discriminatie. Dit collectief startte in augustus een art. 12 Sv procedure. Op 20 januari 2021 heeft een hoorzitting plaatsgevonden. Tijdens deze hoorzitting heeft het collectief de kans gekregen om hun kant van het verhaal te doen. Na de hoorzitting zal er een besluit genomen worden of er alsnog tot vervolging zal worden overgegaan.