Arbeidsmarkt

discriminatie tijdens sollicitatie incl boodschap onderinOngelijke behandeling op de arbeidsmarkt

Veel van de incidenten rond ongelijke behandeling vinden plaats op de arbeidsmarkt. Bij werving/selectie, maar ook bij doorstroom en uitstroom spelen beeldvorming, vooroordelen en persoonlijke goede en slechte ervaringen een belangrijke rol.

Soms leidt dit tot bewuste uitsluiting. Iedereen kan hiervan de dupe worden. Toch zijn bepaalde groepen mensen extra kwetsbaar waar het gaat om ongelijke behandeling: vrouwen, allochtonen, gehandicapten en ouderen. De arbeidsmarktpositie van deze groepen is beduidend slechter, zeker in tijden van economische recessie.

Ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt vindt niet altijd bewust plaats. Soms is sprake van gebrek aan kennis van recente regelgeving. Bureau Gelijke Behandeling Flevoland schroomt dan niet werkgevers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Selecteren is iets anders dan discrimineren. Ook zijn niet alle beschuldigingen terecht.
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland onderzoekt de klachten grondig en maakt uitdrukkelijk gebruik van het wettelijk kader rondom discriminatie. Dan blijkt, tot opluchting van de werkgevers, dat er soms geen sprake is van discriminatie.

De heer H.: Ik heb gemerkt dat het hebben van een buitenlandse naam in sommige gevallen al voldoende is om te worden afgewezen. Ik heb de PABO cum laude afgesloten. Al mijn medestudenten met vaak veel lagere cijfers hadden al een baan en ik wérd maar niet uitgenodigd. Tot ik een brief schreef onder de naam Henk Jansen.

Naar een win-winsituatie

Uitsluiting kan onder meer leiden tot verminderd plezier op de werkplek, langdurige ziekte en ontslag. Slachtoffers voelen zich doorgaans kwetsbaar of zijn bang op de één of andere manier last te ondervinden van de klacht of discriminatie. Toch is er in de praktijk van ongelijke behandeling voor bedrijven meer te winnen dan te verliezen!

Gedeelde verantwoordelijkheid naar de toekomst

Voorkomen van discriminatie is niet alleen een zaak van werkgevers, maar ook van werknemers. Iedereen is tenslotte verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en voor naleving van de wet. Samen creëer je een goede werksfeer, waarin iedere collega zich gerespecteerd voelt.

Werk maken van gelijke behandeling is voor bedrijven belangrijk om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook om nieuwe klantgroepen te bereiken en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Werkgever P.: Het contact met Bureau Gelijke Behandeling Flevoland was voor mij een geweldige eye-opener. Laatst was er in mijn bedrijf sprake van een conflict tussen twee personen. Eén van de twee meldde haar leidinggevende dat zij werd gediscrimineerd om haar Jood-zijn. Ik dacht: ze zullen allebei wel het nodige tegen elkaar gezegd hebben. Na een gesprek met de consulent klachtbehandeling van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland weet ik dat ik als werkgever in belangrijke mate zelf verantwoordelijk ben voor een discriminatievrije werkvloer. Nu het conflict achter ons ligt, heb ik het idee dat we er met z’n allen veel sterker uitgekomen zijn. Dat beschouw ik als pure winst!

Wat heeft Bureau Gelijke Behandeling de bedrijven in Flevoland te bieden?

  • trainingen voor management, leidinggevenden, personeelsfunctionarissen, O.R-leden: hoe herken je discriminatie op de werkvloer en wat is er aan te doen?
  • uitwisseling van good-practises op het gebied van diversiteitsbeleid
  • bemiddeling bij conflicten
  • voorlichting over wet- en regelgeving
  • ondersteuning bij wervingsprocedures
  • ontwikkelen van gedragscodes
  • maatwerk aan de hand van uw concrete vraag

Ondersteund door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland kunt u het beste halen uit uw medewerkers door rekening te houden met hun waarden, normen, wensen en behoeften. Mensen zijn per slot van rekening het grootste kapitaal van uw organisatie en een prettige open sfeer in uw bedrijf is onbetaalbaar.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Bureau Gelijke Behandeling Flevoland via onderstaande contactgegevens of ga naar onze contactpagina.