Voorlichting @ Juridisch Loket Almere (uitgesteld)

7 april 2020

ivm met de maatregelen rond het coronavirus wordt deze voorlichting uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Discriminatie (H)erkennen voor professionals

Wilt u ook weten hoe u discriminatie kunt herkennen en bestrijden?
Discriminatie komt veel meer voor dan men denkt en omvat meer dan u waarschijnlijk voor ogen heeft. Samen willen wij graag werken aan een discriminatie-vrije samenleving, maar daar hebben we elkaar wel bij nodig. Juist als zorg-welzijnprofessional of maatschappelijke organisatie zult u vooroordelen, uitsluiting of discriminatie tegenkomen en is het extra van belang dat u deze als zodanig kunt herkennen en weet wat uw mogelijkheden en verantwoordelijkheden zijn.
Daarom biedt Bureau Gelijke Behandeling Flevoland u graag de training (H)erkennen van discriminatie aan. Deze training is gericht op zorg- en welzijnsprofessionals en maatschappelijke organisaties die graag op de hoogte zijn van de hedendaagse discriminatievraagstukken en hier op in willen spelen, maar niet altijd goed weten hoe. De training wordt toegespitst op de specifieke beroepspraktijk van de aanvrager.

Een paar gemeenten subsidiëren BGBF voor voorlichtingsactiviteiten. Bent u werkzaam in Lelystad of Almere? Dan is het (meeste) voorlichtingsaanbod gratis. Een aanvraag voor een training en een overzicht van de (indien van toepassing) bijbehorende kosten kan worden gedaan via info@bureaugelijkebehandeling.nl of door te bellen naar 0320-233327/036-5297670. Afhankelijk van het gekozen onderwerp wordt de training gegeven door de voorlichter, één van de klachtbehandelaars en/of de directeur van BGBF.