Roze maaltijd in de Uiterton te Lelystad voor en met bewoners

29 maart 2019
Homo, lesbisch, bi of transgender? Zin in een lekkere maaltijd en een goed gesprek? Elke laatste vrijdag van de maand wordt er een buffet geserveerd in het restaurant van Woonzorgcentrum De Uiterton. Om 18:00 uur

Speciale editie, Roze Maaltijd voor en met bewoners:

Op 29 maart zal de volgende Roze Maaltijd worden gehouden. Dit is evenals vorige jaren een maaltijd met en voor bewoners en LHBTI’s. BGBF zal zorgen voor live-muziek: Duo Wilde Orchidee treedt weer op, maar met een spiksplinternieuw programma! Aan deze maaltijd zijn voor LHBTI’s geen kosten verbonden. Voor deze maaltijd kun je je nu ook alvast aanmelden via 0320-229222 of receptie.u@woonzorgflevoland.nl.

  • Locatie: wzc de Uiterton, Marktstraat 1 Lelystad
  • voor: LHBTI’s van alle leeftijden, Introducés welkom
  • Opgave verplicht via 0320-229222 (receptie De Uiterton) of via de mail (zie onderaan)
  • Dieetwensen mogelijk
  • Aan deze speciale editie zijn geen kosten verbonden.

Duo Wilde Orchidee

Extra opgavemogelijkheid:
Zoals gebruikelijk kun je je opgeven via de receptievoor het bijwonen van deze maaltijd: tel. 0320-229222. Dit kan tot en met uiterlijk maandag voorafgaande aan de maaltijd (25 maart).
Ook is het vanaf nu mogelijk een mail te sturen naar receptie.u@woonzorgflevoland.nl(eveneens tot en met die maandag ). Het is belangrijk dat je in deze mail je naam, telefoonnummer en eventuele dieetwensen of ‘dieetwensen: geen’ vermeldt.

De Roze maaltijden zijn een initiatief van BGBF en worden georganiseerd in het kader van Lelystad-Regenboogstad.