Presentatie ‘Wondermooi zoals U mij gemaakt hebt’

23 juni 2019

Zondag 23 juni om 16.00 uur in de Oranjekerk in Amsterdam wordt de handreiking ‘Wondermooi, zoals U mij hebt gemaakt. Handreiking voor gelovige transgender personen en werkers in de kerk’ gepresenteerd.
De handreiking is een resultaat van de LCC Plus Projecten, projecten voor de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. Het werk aan de handreiking is waargenomen door een vierkoppige redactie bestaande uit prof. dr. Heleen Zorgdrager (PThU), Jolanda Molenaar(transtheoloog), ds. Wielie Elhorst (namens de LCC Plus Projecten) en Carl Buijs (medewerker Transvisie). Dit viertal zal de presentatie verzorgen. Jolanda Molenaar en Wielie Elhorst gaan voor in het avondgebed dat plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Oranjekerk.

Wilt u erbij zijn? Meld u dan vóór donderdag 20 juni a.s. aan onder vermelding van het aantal personen via beheer@oranjekerkamsterdam.nl