PRAAT MEE “Is de gemeente Almere inclusief voor inwoners met een beperking?”

9 oktober 2019
page1image400

PRAAT MEE In Het Stadhuis
woendsdag 9 oktober van 19:30 – 22:15 uur Stadhuisplein 1, Almere

page1image1824

“Is de gemeente Almere inclusief voor inwoners met een beperking?”

De gemeente nodigt u uit tijdens de landelijke Week van de Toegankelijkheid hierover mee te praten.

Voorzitter is Jan Troost Sprekers:

  • Wethouder Jerzy Soetekouw
  • Illya Soffer, directeur Ieder(in), Netwerk voor mensen met een beperking of

    chronische ziekte in Nederland.

  • Ervaringsdeskundigen bieden de door hen geschreven Inclusie Agenda Almere 2019-

    2022 aan.

Na de pauze discussie met een panel en mensen in de zaal.
Onderwerpen: mobiliteit en vervoer, fysieke toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid, wonen, werk en inkomen en een leven lang leren.

U bent van harte welkom op woensdagavond 9 oktober 2019 in het Bedrijfsrestaurant van het Stadhuis, vanaf 19.30 uur tot 22.15 uur.

Het stadhuis is toegankelijk voor gehandicapten. De toegang is gratis en u krijgt een consumptie.

Graag aanmelden voor 2 oktober bij Marian v.d. Blom amvdblom@almere.nl of via

Facebook@dcmvip

Namens de gemeente, werkgroep VN-verdrag in de Praktijk (ViP), met vriendelijke groet,

page1image14080

__________________________________________________________________________

ViP bestaat uit ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van Stichting SOGA, NAH Forum, Oogvereniging, Disability Studies in Nederland, Doven en Slechthorenden,
GGZ-cliëntenraad, Inloophuis de Ruimte, Stichting Paladijn, Triade Meedoen en Sport,
stichtingen: De Creatieve Motor en ABRI G-KRACHT politiek panel.