Movisie Webinar: LHBT en huiselijk geweld

14 december 2021

13:00 – 15:00 uur

Wat doe jij als je te maken krijgt met vormen van geweld in je werk als (sociaal) professional? Ben je op zoek naar methodieken en praktische tips over hoe je hier mee om kunt gaan? In zes webinars over uiteenlopende onderwerpen rond geweld geeft Movisie je concrete tools in handen. Het webinar van 14 december gaat over LHBTI en huiselijk geweld.

Uit recent onderzoek blijkt dat LHBTI–personen vaak te maken krijgen met huiselijk geweld. In een periode van een jaar krijgt 20% van de BI+-vrouwen én 40% van de transgender personen te maken met huiselijk geweld. Bij lesbische vrouwen en homoseksuele mannen is dit 11%. In 46% van de gevallen hebben transgender personen te maken met geweld gepleegd door (stief-) ouders en (stief-) broers en zussen. Tegelijkertijd is bekend dat LHBTI-personen niet altijd goed in beeld zijn bij de verschillende organisaties. Is de hulpverlening wel toereikend voor LHBTI-personen? Voelen LHBTI-personen zich welkom en veilig om hulp te vragen bij huiselijk geweld?

In het webinar krijgen professionals meer informatie over LHBTI-personen en huiselijk geweld. Ook bespreken we wat organisaties en professionals kunnen doen om de hulpverlening nog toegankelijker te maken voor alle verschillende burgers. Het is belangrijk dat organisaties en professionals toegerust zijn om inclusieve hulpverlening aan te bieden. Welke concrete handvatten zijn hiervoor te formuleren? We gebruiken hiervoor veel input van organisaties en professionals zelf.

Aanmelden Flevoland

Meld je in Flevoland aan via info@bureaugelijkebehandeling.nl.
Onder vermelding van je organisatie, naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Zijn jullie met 3 of meer collega’s van dezelfde instelling of organisatie?
Dan ontvang je een Kika Regenboogbeer*, #RegenboogstadLelystad.

Meer van Movisie: movisie.nl

*zolang de voorraad strekt.