Movisie Webinar Doen wat werkt – Hoe maak je taboes bespreekbaar?

2 december 2021

Op 2 december organiseert Movisie een webinar over twee bijzondere, effectieve methoden die de afgelopen jaren honderden keren succesvol zijn toegepast binnen gesloten migranten – en vluchtelingengemeenschappen. Hoe je deze methoden zelf kunt toepassen om huiselijk geweld bespreekbaar te maken, ervaar je in dit gratis webinar.

Praten over huiselijk geweld

Veel geweld in gezinnen komt voort uit machtsongelijkheid, ongelijkheid tussen de seksen, tussen ouders en kinderen. Gebrek aan zelfbeschikking, opvattingen over wat hoort en niet hoort, bijvoorbeeld over homoseksualiteit, over hoe een meisje zich hoort te gedragen en te kleden. Dergelijke opvattingen liggen vaak aan de wortels van huiselijk en eergerelateerd geweld. Wat zal de familie wel niet denken?, Hoe reageert de gemeenschap? Praten over man-vrouwgelijkheid en homo- en biseksualiteit, maar ook over huiselijk geweld, zijn in veel gemeenschappen taboe. Terwijl het heel belangrijk is dat sociale professionals of vrijwilligers deze thema’s wel bespreekbaar maken. Velen van hen vragen zich af hoe je dat kunt doen?

Alliantie Verandering van Binnenuit

In het Webinar ‘Doen wat werkt – hoe maak je taboes bespreekbaar?’ delen we graag onze ideeën en suggesties hiervoor: Zeven landelijke migranten-en vluchtelingenorganisaties organiseerden de afgelopen jaren meer dan 700 gespreksbijeenkomsten in buurthuizen, moskeeën of huiskamers. Deelnemers met verschillende culturele en religieuze achtergronden, praatten in een vertrouwelijks sfeer over taboethema’s als seksualiteit, gender en geweld. Zij deden dit vanuit de Alliantie Verandering van Binnenuit, waarin zij samenwerken met Movisie.

Twee organisaties beschreven in samenwerking met Movisie hun methodieken in een praktisch handboek, dat ook door andere gespreksleiders met vergelijkbare doelgroepen kan worden gebruikt.

Handboeken

Het handboek ‘Yeni Pencere’ oftewel ‘een nieuw venster’ van Inspraakorgaan Turken (IOT) bouwt de gesprekken op vanuit aandacht voor de (eigen) opvoeding, naar gendergelijkheid en LHBT-emancipatie. Het handboek van de Federatie Somalische Allianties Nederland (FSAN), ‘Jiheeye’, oftewel ‘kompas’ in het Somalisch, hanteert een eigen werkwijze ook met deelnemers in gesprek te gaan over opvoeding, en daarna verder in te gaan op de thema’s zelfbeschikking, achterlating en seksuele diversiteit.

In het Webinar ‘Doen wat werkt – hoe maak je taboes bespreekbaar?’ op 2 december lichten de schrijvers elk hun methodiek en handboek toe. Je krijgt handreikingen en praktische tips over hoe je als over hoe professionals deze kennis kunnen toepassen in gesprekken met cliënten met een migratieachtergrond of andere gesloten gemeenschappen. Je krijgt tips hoe je in je gemeente of regio ook gespreksgroepen rond taboethema’s van de grond kunt krijgen. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen aan de beide methodiekontwikkelaars.

Aanmelden Flevoland

Meld je in Flevoland aan via info@bureaugelijkebehandeling.nl.
Onder vermelding van je organisatie, naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Zijn jullie met 3 of meer collega’s van dezelfde instelling of organisatie?
Dan ontvangt jullie organisatie een Kika Regenboogbeer*, #RegenboogstadLelystad.

Meer van Movisie: movisie.nl

*zolang de voorraad strekt.