Kranslegging Dodenherdenking

4 mei 2022

Liefhebben in vrijheid. Herdenken van LHBTI+’ers, die in WOII zijn vervolgd en omgekomen.

Op 4 mei, tijdens Dodenherdenking, leggen LHBTI+ers uit Flevoland namens Bureau Gelijke Behandeling Flevoland een bloemstuk in de vorm van een roze driehoek in de volgende gemeenten: Lelystad (Regenboogstad), Almere (Regenboogstad), Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde.

Aan het bloemstuk hangt een lint met de tekst: ‘Liefhebben in vrijheid’. Met de bloemstukken willen de initiatiefnemers de LHBTI+’ers herdenken die tijdens de Tweede Wereldoorlog, enkel vanwege hun seksuele voorkeur, zijn vervolgd en vermoord.

Kort na mei 1940, toen Nederland bezet was door Duitsland, wijzigde de bezetter de wetgeving rond homoseksualiteit in Nederland. De nazi’s zagen homoseksualiteit als een ziekte, een misdrijf en een bedreiging voor een gezonde groei van de bevolking.

Homoseksuele contacten in Nederland werden onder de nieuwe wetgeving als strafbaar beschouwd met een maximale celstraf van 4 jaar. Historici hebben na de oorlog in totaal 160 veroordelingen gevonden. De Nederlandse homoseksuelen kwamen terecht in gevangenissen.

In Duitsland zelf kwam in de dertiger jaren een verbod op ontmoetingen. Ook mochten tijdschriften niet meer verschijnen. Vervolgens werden 50.000 homoseksuelen veroordeeld, waarvan er 7000 in concentratiekampen terecht kwamen. Hun status daar was laag en de overlevingskans gering. Zestig procent van hen kwam om. In de kampen waren homoseksuelen gedwongen een roze driehoek te dragen.

In 2002 heeft Duitsland excuses aangeboden voor het leed dat homoseksuelen in de Tweede Wereldoorlog is aangedaan.