Gastles ‘maatwerk’ De Bongerd Almere

1 februari 2019

Maatwerk in het speciaal onderwijs:

Onze voorlichter is bekend met speciaal onderwijs. Na eerst te hebben meegelopen met verschillende groepen op verschillende scholen, zijn er aparte lessen ontwikkeld voor de scholen die een les hebben aangevraagd. Bij elke les wordt er in overleg bepaald wat past bij de groep, bij de school en bij de doelstelling. Inmiddels is onze gastdocent al op vele sbo’s en vso’s geweest.

VSO Zonnebloemschool Emmeloord over de maatwerkles: “De les paste goed bij die groep. Goed ingespeeld op de leerlingen tijdens de discussie”
SBO De Klimboom Emmeloord over maatwerkversie van de vooroordelenreis: “Toegankelijk materiaal en passend bij de doelgroep. De les verliep erg soepel en de leerlingen waren goed bezig. De gastdocent gaf goede instructie en had een goede aansluiting op  de doelgroep. Er was leuke interactie”.

Geïnteresseerd in een les voor uw groep? Vraag ernaar via info@bureaugelijkebehandeling.nl