Gastles ‘De Vooroordelenreis’ @ de Driemaster Lelystad

23 november 2021

Bureau Gelijke Behandeling in de klas

In het huidige publieke debat gaat het er soms heftig aan toe. Beledigingen over en weer, discriminatie en haat-zaaien zijn geen uitzonderingen. We zien veel onwetendheid, oordelen over de ‘ander’ en wij-zij denken. Dit komt ook naar de klas. Bureau Gelijke Behandeling Flevoland gaat in gesprek met leerlingen over thema’s rond vooroordelen, discriminatie, racisme, pesten, seksuele diversiteit en gender, om taboes te doorbreken en leerlingen dichter bij elkaar te brengen. De gastlessen die wij aanbieden bestaan uit activerende didactiek. In onze gastlessen richten wij ons op de basiskennis over verschillende thema’s, stellen we gerichte denkvragen, vragen wij naar ervaringen, kijken we of gegeven informatie goed geland is, gaan we kritisch kijken naar hedendaagse stellingen en nemen we een kijkje in de ideale toekomst. Zo willen wij polarisatie tegengaan en bijdragen aan een veilige sfeer op school. Respectvol leren omgaan met elkaar staat centraal.

Neem contact op met BGBF voor meer informatie over de mogelijkheden.