Educatieve voorstellingen ‘LEEF’ op ROC Lelystad in het kader van Lelystad-Regenboogstad

27 maart 2019

BGBF organiseert 2 voorstellingen ‘LEEF’ van Theater aanZ:

“De voorstelling LEEF! is een indringend portret over drie jongeren die twijfelen, doorzetten en strijden voor de vrijheid van het eigen geluk en (seksuele) identiteit. Ze zijn op zoek naar erkenning, verbinding en de vrijheid zichzelf te kunnen zijn binnen een maatschappij die neigt naar verharding en polarisering.”

BGBF geeft bij deze voorstelling verwerkingslessen samen met een vrijwilliger, 1 a 2 weken na de voorstelling. Leerlingen/studenten geven aan het zeer prettig te vinden de verschillende thema’s na te bespreken in de veiligheid van hun eigen klas, waarbij er, vanwege de kleinschaligheid, dieper in kan worden gegaan op hun persoonlijke beleving, ervaring en vragen.

Scholen zijn sinds 2012 verplicht om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Kerndoel 53: “…en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit”. 
Lelystad is al heel wat jaren een gemeente waar extra middelen worden ingezet ten behoeve van de emancipatie en acceptatie van LHBTI (Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenderpersonen en interseksuelen). Eerst was Lelystad een van de eerste koplopergemeenten en inmiddels is Lelystad een Regenboogstad.
In het kader van Lelystad Regenboogstad biedt BGBF verschillende educatieve activiteiten aan in de gemeente m.b.t. seksuele- en genderdiversiteit. 

http://www.theater-aanz.nl/voorstellingen/leef/