Afhandeling klachten

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland helpt en ondersteunt iedereen in Flevoland die slachtoffer is van discriminatie. Deze hulpverlening is kosteloos. Uw privacy bewaken wij zorgvuldig. Klachten en meldingen kunnen telefonisch of via e-mail worden ingediend. Vervolgens wordt met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek in onze kantoren in Lelystad of Almere.

Indien gewenst kan een intake plaatsvinden in Emmeloord, op Urk, in Zeewolde of Dronten. Tijdens dit gesprek wordt gezamenlijk een behandelingsstrategie bepaald. Bureau Gelijke Behandeling Flevoland zet geen stappen zonder uw toestemming. Ook overwegen wij samen met u welke gevolgen een stap voor u kan hebben.

Bemiddeling of een andere keuze?

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland werkt via het ‘dialoogmodel’. Dit houdt in dat we ook altijd het verhaal van de beschuldigde(n) willen horen. Na dit onderzoek met hoor- en wederhoor streven we in eerste instantie naar bemiddeling (mediation). Vervolgens kan, indien nodig, een klachtenprocedure in gang worden gezet.

Ook ondersteuning bij het doen van aangifte of het nemen van juridische stappen is mogelijk. In bepaalde gevallen kan uw klacht worden voorgelegd aan het College voor de Rechten van de Mens of de Nationale Ombudsman.

Melden is belangrijk

Alle meldingen zijn van belang, omdat zo duidelijk wordt waar en hoe discriminatie zich voordoet. Naar keuze kunt u bij uw melding anoniem blijven.