Bureau Gelijke Behandeling Flevoland stuurt brief aan basisscholen Flevoland over ‘Inclusief Sinterklaasfeest’

Betreft: Sinterklaasfeest.

Flevoland, 3-11-2020.

Geachte directeur,

Al ruim 10 jaar is er een heftige discussie aan de gang in Nederland rondom de kleur van de figuur Zwarte Piet. In allerlei gemeenten hebben roetveeg – of gekleurde pieten ondertussen hun intrede gedaan, wat een prima alternatief is.

De steun voor de traditionele Zwarte Pietfiguur is in Nederland gedaald van 89% naar 47% (bron Opiniepanel EenVandaag). Deze wordt door een groeiend deel van de bevolking gezien als een stereotype en een ongewenste karikatuur van mensen met een donkere huidskleur wat als pijnlijk en kwetsend wordt ervaren. 

Na onderzoek gedaan te hebben heeft de Kinderombudsman in 2016 geconcludeerd dat de traditionele vorm van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting en discriminatie. De Kinderombudsman vervolgt met “Zwarte Piet zou zodanig aangepast moeten worden dat gekleurde kinderen geen negatieve effecten meer ervaren en dat ieder kind zich veilig en goed voelt bij het Sinterklaasfeest”. Als we Zwarte Piet ontdoen van de discriminerende en stereotyperende kenmerken kunnen we er samen voor zorgen dat het Sinterklaasfeest een feest wordt waar iedereen plezier aan kan beleven. Ook het College voor de Rechten van Mens heeft als standpunt ingenomen dat de typische kenmerken en gedragingen van Zwarte Piet in onderlinge samenhang een negatief stereotype van mensen met een donkere huidskleur kunnen schetsen. 

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland vindt het belangrijk dat het Sinterklaasfeest een feest is voor iedereen, waar ook iedereen zich in kan vinden. Vanuit het belang dat ook wij hechten aan een discriminatievrij omgeving voor kinderen en personeel vragen wij u vriendelijk:

  • in gesprek te gaan met alle betrokken partijen in de school over de opzet en inrichting van het Sinterklaasfeest,
  • de figuur van Zwarte Piet te ontdoen van discriminatoire aspecten als de zwarte huidskleur, het kroeshaar, de gouden oorringen, de dikke rode lippen en de gezagsverhouding tussen Sinterklaas en (de domme) Zwarte Piet.

Wat kan uw school doen? We zien dat meerdere scholen in de regio en in het land de keuze hebben gemaakt om gekleurde Pieten en Pieten met wat zwarte vegen op het gezicht in te zetten. Mocht uw school die keuze (nog) niet gemaakt hebben, dan verzoeken wij u om alsnog mee te gaan met deze maatschappelijke ontwikkelingen.

De toolkit ‘Inlcusief Sinterklaasfeest’ kan u hierbij helpen:

Tip: Toolkit ‘Inclusief Sinterklaasfeest’: Een van de collega-bureaus van Bureau Gelijke Behandeling, Art1 Midden Nederland, heeft een toolkit ontwikkeld voor iedereen die naar mogelijkheden en tools zoekt om een inclusief sinterklaasfeest in te richten: https://art1middennederland.nl/educatie-en-trainingen/projecten/inclusief-sinterklaasfeest. Deze toolkit bevat onder andere tips om de dialoog over het feest te voeren, liedjes en verhalen.

Tip: Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet: Met de leukste Sinterklaasliedjes, herschreven voor een sinterklaasfeest voor iedereen. In deze link kunt u een selectie vinden van de liedjes:  https://www.vosabb.nl/wp-content/uploads/2014/09/Sinterklaasje-kom-maar-binnen-met-je-Piet.pdf. Op spotify is de afspeellijst te vinden onder ‘Paul Passchier: Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet. 

Piet 2.0
Veranderingen op kleine schaal zullen bijdragen aan een feestelijke Sinterklaasviering voor alle kinderen op scholen en in het straatbeeld, en op den duur in heel Nederland. Dit betekent dat de figuur Zwarte Piet niet meer te zien is in intochten, knutselwerken, versieringen, snoepgoed of anderszins. Ook de liedjes zijn aangepast. Zo komen we tot een inclusief en harmonieus feest. Een Sinterklaasfeest dat leuk is voor élk kind.

Als u behoefte heeft aan ondersteuning of advies bij de invulling van een inclusief Sinterklaasfeest kunt u contact met ons opnemen. Wij geven voorlichting in het onderwijs in Flevoland rondom het thema discriminatie en vooroordelen, waaronder racisme, en in onze nieuwe lessenserie over dat onderwerp besteden we tevens aandacht aan het thema Zwarte Piet. Kijk voor meer informatie op onze website: www.bureaugelijkebehandeling.nl of mail naar info@bureaugelijkebehandeling.nl

Wij vernemen graag hoe u dit jaar het Sinterklaasfeest gaat vieren en of u nog suggesties heeft waar collega-scholen en –besturen wellicht hun voordeel mee kunnen doen.

Met vriendelijke groet,

Arja Kruis, directeur. 

info@bureaugelijkebehandeling.nl