Te zwanger voor je werkgever?

“Ik heb je contract met een half jaar verlengd. Normaal wordt het na een jaar een contract voor onbepaalde tijd, maar omdat je zwanger bent en gaat bevallen heb ik er een contract voor een half jaar van gemaakt”.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit een email van de werkgever aan een cliënt van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF).

Zwangerschapsdiscriminatie is een vrouw nadelig behandelen bij sollicitatie of in het werk vanwege haar zwangerschap, jong moederschap of kinderwens. Dit mag niet en is vastgelegd in meerdere internationale mensenrechtenverdragen en de gelijkebehandelingswetgeving.

Maandag 30 oktober besteedde het tv-programma RADAR aandacht aan zwangerschapsdiscriminatie. Het College voor de Rechten van de Mens heeft begin dit jaar onderzoek gedaan. Uit dat onderzoek is gebleken dat 44% van de vrouwen weleens te maken heeft gehad met zwangerschapsdiscriminatie.

Artikel 7:646 van het Burgerlijk Wetboek stelt:

De werkgever mag geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, het verstrekken van onderricht aan de werknemer, in de arbeidsvoorwaarden, bij de arbeidsomstandigheden bij de bevordering en bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Dit geldt zowel voor tijdelijke als vaste contracten, en eveneens voor direct en indirect onderscheid. Onder direct onderscheid wordt mede verstaan: onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap.

Voorbeelden van onderscheid zijn o.a.:

·       Een arbeidscontract wordt niet verlengd omdat een vrouw zwanger is. Ze moet na haar bevalling maar weer solliciteren.

·       Een vrouw wordt niet aangenomen omdat zij zwanger is of aangeeft dit te willen worden.

·       Het arbeidscontract wordt niet verlengd omdat een vrouw zwanger is, terwijl de baan nog wel beschikbaar is.

·       Vanwege haar zwangerschap krijgt een vrouw geen salarisverhoging.

·       De zwangere mag na de bevalling niet terugkomen in haar oude functie.

·       Zwangerschapsverlofdagen moeten worden opgenomen als vakantiedagen of voor het bezoek aan arts/verloskundige moeten vakantiedagen opgenomen worden.

Veel vrouwen weten niet wat wel of geen discriminatie is bij zwangerschap en werk en/of wat zij hiertegen zouden kunnen doen. Zij kunnen terecht bij BGBF voor advies en hulp. BGBF kan vrouwen ook bijstaan bij de voorbereiding van een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens.

Zwangerschapsdiscriminatie? Samen maken we er werk van!

Voorval melden? Klik hier of bel met 0320-233327 of 036-5297670.