Ook met je beperking gewoon mee met kamp

De Lelystadse korfbalvereniging Exakwa heeft een jongen gediscrimineerd vanwege zijn beperking door hem geen toestemming te geven om mee te gaan met het jeugdkamp dat de vereniging jaarlijks organiseert. Het College voor de Rechten van de Mens sprak dit oordeel uit in de zaak die Bureau Gelijke Behandeling Flevoland hierover heeft aangespannen, samen met de beide ouders van het jeugdlid.

De vereniging heeft onvoldoende onderzocht op welke manier de jongen wel zou kunnen deelnemen. De beide ouders hebben verschillende voorstellen gedaan, maar de vereniging stond niet open voor overleg en heeft alle opties afgewezen.

In het oordeel maakt het College duidelijk dat instellingen, waaronder ook sportverenigingen, geen onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte mogen maken. Organisaties zijn dan ook verplicht de nodige aanpassingen te doen, tenzij deze een onevenredige belasting vormen of er een risico is voor veiligheid of gezondheid. Hiervan was in deze zaak geen sprake.

Bureau Gelijke Behandeling gaat naar aanleiding van dit oordeel opnieuw het gesprek met Exakwa aan, om er gezamenlijk voor te zorgen dat de jongen tijdens een volgend korfbalkamp gewoon mee mag.

 

(c) Afbeelding