Nieuwe Emancipatienota en Almere weer Regenboogstad in 2019-2022?  

29 maart presenteerde minister van Engelshoven de nieuwe Emancipatienota.
Volgens de minister zijn er grote stappen gezet in de emancipatie van vrouwen en LHBTI-personen.
Het kabinet wil meer gelijkheid op de arbeidsmarkt, meer sociale veiligheid en acceptatie en meer genderdiversiteit.
De stereotiepe invulling van mannelijkheid en vrouwelijkheid speelt mee in homofobie en transfobie, maar ook in beloningsverschillen tussen mannen- en vrouwenberoepen.
Verder wil de minister onnodige geslachtsregistratie waar mogelijk beperken.
Het Regenboogstedenbeleid dat zich richt op zichtbaarheid, veiligheid en acceptatie wordt verlengd tot en met 2022.
Daarbij doet de minister een dringend beroep op enkele grotere gemeenten waaronder Almere zich hierbij aan te sluiten. (Lelystad geeft al jaren het goede voorbeeld !).

Medio mei spreken provincie Flevoland, Bureau Gelijke Behandeling en ambtenaren van de Flevolandse gemeenten over de invulling van Flevoland-Regenboogprovincie. Waarin kunnen gemeenten en provincie elkaar op dit punt versterken?
Bureau Gelijke Behandeling pleit alvast voor een gezamenlijke inzet op voorlichting, zodat alle scholen in Flevoland – zowel voortgezet als basisonderwijs – straks aan het kerndoel voldoen aandacht te besteden aan seksuele diversiteit.

1336594+Kamerbrief+-+Emancipatienota+2018+-+2021+-+Principes+in+praktijk