Nederlanders dubbel over discriminatie

Veel Nederlanders zijn zich er van bewust dat discriminatie voorkomt en 68% keurt discriminatie af. Daarnaast geven mensen aan het gevoel te hebben dat er vaker gediscrimineerd wordt dan 20 jaar geleden. Dit kan volgens hen te maken hebben met de grotere zichtbaarheid van minderheidsgroepen, waardoor deze groepen kwetsbaarder worden. Ook kan het er mee te maken hebben dat wat vroeger gezien werd als pesten waar je maar tegen moest kunnen, tegenwoordig eerder als discriminatie en onacceptabel wordt beschouwd.

Tegelijk is er veel scepsis over ervaren discriminatie. Veel mensen (72%) vinden dat er te snel wordt geroepen dat iets discriminatie is. Dit kan komen doordat er onduidelijkheid bestaat over wat wel of niet discriminatie is.

Burgers noemen vooral lesbische, homoseksuele en biseksuele personen, etnische minderheden, moslims en mensen met een beperking als voorbeelden van mensen die worden gediscrimineerd. Tegelijk vindt men dat vooral etnische minderheden en moslims vaak (over)gevoelig zijn voor discriminatie en regelmatig onterecht aangeven gediscrimineerd te worden.

Dit en meer valt te lezen in Burgerperspectieven 2017|2 van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Inwoners van Flevoland die discriminatie willen melden en een beroep willen doen op ondersteuning kunnen terecht bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.