Meldingsformulier

Bent u gediscrimineerd of getuige geweest van discriminatie en woont u in Flevoland?
Via het onderstaande formulier kunt u een klacht indienen of een melding maken van een discriminatoir voorval.  Woont u niet in Flevoland, kijk dan op discriminatie.nl

Er zijn verschillende mogelijkheden:

U wilt dat Bureau Gelijke Behandeling Flevoland uw klacht in behandeling neemt.

Er wordt contact met u opgenomen voor een gesprek met één van onze klachtbehandelaars. Indien u dit niet wilt / kunt, is het soms mogelijk om schriftelijk of per e-mail informatie aan te leveren. Bureau Gelijke Behandeling Flevoland beslist of de klacht in behandeling genomen kan worden. De wijze van aanpak wordt in nauw overleg met u besproken. Uitgangspunt is altijd het principe van hoor en wederhoor.

U wilt de klacht alleen laten registreren.

De klacht wordt door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland geregistreerd, maar niet behandeld. Er worden geen vervolgstappen ondernomen. Het melden van discriminatoire voorvallen is zinvol. Het voorval wordt namelijk meegenomen in de provinciale monitor en in landelijke en Europese cijfers over discriminatie.

Omdat het voor onze registratie erg belangrijk is een aantal gegevens van u te hebben, heeft dit formulier een aantal verplichte invulvelden. Wij bewaken uw privacy zorgvuldig. Uw gegevens worden nooit doorgegeven, tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.

Maak uw keuze

Waar kent u Bureau Gelijke Behandeling Flevoland van?


Gegevens melder

*

*

*

*

*

*

 Melder wenst anoniem te blijven voor derden / wederpartij

Gegevens Slachtoffer
 Niet van toepassing Gelijk als melder Anders

Gegevens slachtoffer

 Slachtoffer wenst anoniem te blijven voor derden / wederpartij

Discriminatieachtergrond

Discriminatie naar:
 Ras Godsdienst Levensovertuiging Politieke overtuiging Geslacht Seksuele voorkeur Leeftijd Handicap / Chronische ziekte Burgerlijke staat Arbeidsduur Arbeidscontract (fulltime / parttime) Nationaliteit Anders, namelijk...

Is er aangifte gedaan bij de politie?

 Nee Ja, proces-verbaalnummer

*