Meldingsformulier

Bent u gediscrimineerd of getuige geweest van discriminatie en woont u in Flevoland?
Via het onderstaande formulier kunt u een klacht indienen of een melding maken van een discriminatoir voorval.  Woont u niet in Flevoland, kijk dan op discriminatie.nl

Wij bewaken uw privacy zorgvuldig. Uw gegevens worden nooit doorgegeven, tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.

Maak uw keuze

Waar kent u Bureau Gelijke Behandeling Flevoland van?


Gegevens melder

*

*

*

*

*

*

 Melder wenst anoniem te blijven voor derden / wederpartij

Gegevens Slachtoffer
 Niet van toepassing Gelijk als melder Anders

Gegevens slachtoffer

 Slachtoffer wenst anoniem te blijven voor derden / wederpartij

Discriminatieachtergrond

Discriminatie naar:
 Ras Godsdienst Levensovertuiging Politieke overtuiging Geslacht Seksuele voorkeur Leeftijd Handicap / Chronische ziekte Burgerlijke staat Arbeidsduur Arbeidscontract (fulltime / parttime) Nationaliteit Anders, namelijk...

Is er aangifte gedaan bij de politie?

 Nee Ja, proces-verbaalnummer

*