Meedoen. Hoe doe je dat?

De kersverse minister Hugo de Jonge van VWS nam op 1 december een belangrijk rapport in ontvangst. Het College voor de Rechten van de Mens schrijft hierin hoe het met de uitvoering van het VN-verdrag in Nederland gaat. Wat hebben mensen met een beperking van de nieuwe wetten gemerkt? Het rapport geeft aan dat er nog veel knelpunten zijn die aandacht nodig hebben. Zo zijn er nog veel problemen bij het vinden en behouden van werk, zelfstandig wonen, toegankelijkheid en onderwijs. Er zijn in Nederland nog onvoldoende aangepaste woningen. Ook krijgen mensen te weinig ondersteuning om zelfstandig te kunnen wonen. In het afgelopen jaar heeft Bureau Gelijke Behandeling geprobeerd om mensen bewuster te maken van de nieuwe wetgeving. Dit hebben wij gedaan samen met belangenorganisaties. Ook wij merken dat nog lang niet iedereen weet dat het om rechten gaat en niet om gunsten.

Dick Houtzager van het College voor de Rechten van de Mens geeft aan dat er in het komende jaar een aantal ‘ongemakkelijke discussies’ moet worden gevoerd. Hij denkt daarbij aan het systeem van curatele, bewindvoering en mentorschap. Mensen die onder curatele staan hebben nog weinig te zeggen: hoe kunnen zij beter worden geholpen om zelf belangrijke beslissingen te nemen? Zonder dat ze in financiële problemen komen?

Hoe kunnen kinderen met en zonder beperking naar dezelfde school? Zonder dat het hele onderwijssysteem weer moet worden veranderd?
Hoe kan het aantal mensen dat in een instelling woont verminderen, zonder dat dit zorgt voor onveilige situaties? Is deze zorg in de wijken te geven?
Belangrijke vragen.

In 2018 moet Nederland voor het eerst aan de VN in Geneve rapporteren hoe het gaat met de uitvoering van het VN-verdrag.
Voor die tijd is het belangrijk dat steeds meer mensen met en zonder beperking samen aan de slag gaan. Om die reden start het College voor de Rechten van de Mens een campagne.
Deze heet: Meedoen.
Lees hier meer over deze campagne en doe zelf ook mee.

Rolstoel-beeld