Kabinetsplannen loondispensatie werknemers met beperking botsen met recht op gelijke behandeling

Het College voor de Rechten van de Mens heeft de nieuwe plannen van het kabinet voor werknemers met een beperking bekeken. Het College vindt dat de plannen botsen met het recht op gelijke behandeling.

Wie straks in de Participatiewet terechtkomt zal nooit meer dan het minimumloon ontvangen. Ook wordt minder tot geen pensioen opgebouwd en vervallen WW-rechten. Volgens het College is de kans dat mensen met een beperking zich minderwaardig gaan voelen aan andere werknemers reëel: ook op het werk moet gelijkwaardigheid de norm zijn.

De overheid wil de regels voor werkgevers eenvoudiger maken, hoopt zo meer mensen met een beperking aan het werk te helpen, maar verwacht met de regeling ook structureel 500 miljoen te kunnen besparen.

Belangenorganisatie “ Wij staan op!” is een petitie gestart onder de naam: ‘ Wij staan op. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt!’. Zij pleit voor een eerlijke oplossing en voor gelijkwaardige behandeling met salaris, pensioen en/of uitkering. De petitie op internet is inmiddels door bijna 75.000 mensen ondertekend.

Klik hier voor de petitie

Klik hier voor bericht College voor de Rechten van de Mens