Je kinderrechten op groeipapier

Rechten zijn zeer belangrijk. Ze geven ons de mogelijkheid te kunnen zijn wie we zijn. Ook kinderen hebben rechten zoals: recht op een naam en nationaliteit, recht op bescherming tegen mishandeling en geweld en recht op gelijkheid.

Kinderrechten zijn er niet altijd geweest. Al lang voordat de Verenigde Naties in 1989 het Kinderrechtenverdrag aannamen, werd er internationaal gediscussieerd over kinderrechten. In 1995 zijn ook in Nederland de kinderrechten gerealiseerd. Niet ieder kind is zich er bewust van. Daarom heeft Bureau Gelijke Behandeling Flevoland een ‘’kinderrechten flyer’’ ontworpen. Hierin staat in een kindertaal uitgelegd waar een kind recht op heeft.

Het bijzondere aan deze flyer is dat het is gemaakt van groeipapier. Plant de flyer en de zaadjes in het papier worden jonge plantjes. Een leuke manier om een kind zijn of haar rechten te leren!

De flyers zijn gratis te bestellen via info@bureaugelijkebehandeling.nl