Folder: Het kan wel en het moet!

Plaats voor iedereen in de inclusieve samenleving

Veel personen met een beperking komen problemen tegen, waardoor zijn niet kunnen meedoen in het dagelijks leven.
Daarom is het Internationaal Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld door de Verenigde naties (VN).

Sinds 14 juli 2016 is het Internationale Verdrag van toepassing in Nederland.

Het Verdrag is van toepassing op alle soorten beperkingen: zowel fysieke (waaronder ook chronische ziekten), psychische als verstandelijke.
De overheid, gemeenten, organisaties en bedrijven moeten ervoor zorgen, dat mensen met een beperking net als ieder ander mee kunnen doen in de samenleving.

Waarom is het Verdrag belangrijk?
Het Verdrag is belangrijk, omdat er nog veel mis is met de rechten van gehandicapten in Nederland. Sommige kinderen met een handicap kunnen niet naar school, veel personen met een beperking zijn werkloos en het reizen met het openbaar vervoer is in Nederland vaak lastig als je een handicap hebt.

Bureau Gelijke Behandeling heeft een folder gemaakt waarin meer staat over je rechten en het Verdrag.
Je kunt deze bestellen via info@bureaugelijkebehandeling.nl.