Flevoland nieuwste Regenboogprovincie

Na Groningen, Drenthe en Gelderland is nu ook Flevoland Regenboogprovincie. Dit besluit is genomen na uitgebreide discussie op 27 september in Provinciale Staten naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren.

Initiatiefnemer Leonie Vestering is blij dat hiermee een duidelijk signaal wordt afgegeven dat ook in Flevoland iedereen zichzelf mag zijn. Commissaris van de Koning Leen Verbeek zegde toe – in nauw overleg met de OR van provincie Flevoland – nogmaals te kijken naar het werkgelegenheidsbeleid en te rapporteren of hierin nog verdere verbeteringen voor de positie van LHBTI’s mogelijk zijn. Met name transgenderpersonen hebben in Nederland moeite om werk te vinden en te houden.

In de motie spraken provinciale Staten daarnaast uit alle vormen van discriminatie af te wijzen.