Discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte bij het aanbieden van goederen en diensten

Ondernemers moeten serieus werk maken van doeltreffende aanpassingen als een klant met een beperking hierom vraagt. Dit blijkt uit 3 oordelen van het College voor de Rechten van de Mens (College).

Wetgeving:
De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) verbiedt discriminatie bij onder meer het aanbieden van goederen en diensten. Dit betekent dat bedrijven hun klanten met een beperking niet anders mogen behandelen dan mensen zonder beperking. Indien nodig moeten er doeltreffende aanpassingen worden verricht door het bedrijf. Alleen wanneer dit ‘onevenredig belastend’ is voor de ondernemer, bijvoorbeeld als het te veel geld kost of de veiligheid in gevaar brengt, hoeft dit niet.

Oordelen:
Een onder bewind staande vrouw met een verstandelijke beperking kon geen betaalrekening openen bij een internetbank. Vanwege financiële redenen wilde de bank zijn systemen niet aanpassen, zodat de bewindvoerder gemachtigd kon worden om de rekening te openen. Het College oordeelt dat de bank niet heeft aangetoond dat de kosten onevenredig hoog zouden zijn. De bank maakt dus verboden onderscheid op grond van handicap/chronische ziekte.

Het toelaten van een assistentie-hond is altijd een doeltreffende aanpassing voor mensen met een visuele beperking. In principe dienen deze dus altijd te worden toegelaten. Een herstellingsoord achtte het echter noodzakelijk de vrouw met haar hond te weigeren vanwege de veiligheid. Volgens het oord zou de hond andere bewoners ten val kunnen brengen. Het College vond dat het bedrijf niet heeft laten zien dat dit een reëel gevaar was. Ook is er niet gekeken naar andere oplossingen. Wederom verboden onderscheid dus.

Een taxivervoer platform maakte geen verboden onderscheid. Het zou in dit geval wel onevenredig belastend zijn voor het bedrijf om passend vervoer te bieden aan mensen in een rolstoel, oordeelt het College. Het gaat hierbij om een bemiddelaar die samenwerkt met lokale taxibedrijven die geen of alleen overdag rolstoelvervoer aanbieden.

https://www.mensenrechten.nl/berichten/doeltreffende-aanpassing-voor-klant-met-beperking-een-serieuze-zaak