En nu actie! #ikwildiestage

Samen met vloggersduo Supergaande start het College voor de Rechten van de Mens de campagne ‘#ikwildiestage’

Verschillende onderzoeken tonen aan dat stagediscriminatie in het MBO speelt. Met een niet-Nederlands klinkende naam of een hoofddoek worden de kansen op het vinden van een goede stage aanzienlijk kleiner. Veel meldingen van stagediscriminatie ontvangen organisaties die zich hiermee bezig houden echter niet.

Stagebegeleiders van het mbo weten niet altijd wat ze er tegen kunnen doen, durven niet, of herkennen het niet als discriminatie/een probleem, blijkt uit onderzoek en uit interviews van BGBF zelf. Ook de jongeren zelf laten te weinig van zich horen. Soms omdat ze bepaalde bedrijven bijvoorbeeld mijden die een slechte naam hebben op dit gebied, in hun eigen netwerk zoeken naar een stage, of gewoonweg denken dat het geen zin heeft om te melden.

Supergaande roept mbo’ers die ervaring hebben met stagediscriminatie zich te melden bij Het College en zich op te geven voor het team dat hen gaat helpen een actieplan te maken.

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland roept studenten uit Flevoland op stagediscriminatie te melden via bureaugelijkebehandeling.nl. Samen maken we er werk van!
Ook als je alleen wilt melden, horen wij graag meer over jouw ervaring. Alle meldingen kunnen ons helpen in de strijd tegen stagediscriminatie en voor gelijke kansen!