Eindstand: 148 meldingen (on)toegankelijkheid gemeenteraadsverkiezingen

Het College voor de Rechten van de Mens opende 12 maart online Meldpunt Onbeperkt Stemmen.

Mensen met een lichamelijke, visuele, verstandelijke of psychische beperking kunnen via mensenrechten.nl/stemmen laten weten of zij problemen ervaren bij het stemmen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het College wil nagaan of de toegankelijkheid van de verkiezingen is verbeterd na de aanbevelingen van vorig jaar.

Uiteindelijk zijn er 148 meldingen binnen gekomen.
Bijna de helft van de klachten gingen over de fysieke toegankelijkheid van de stembureaus (slechte verlichting, deuren die zelf niet te openen zijn voor mensen in een rolstoel)
Ook kwamen er klachten over dat stembureaumedewerkers waren niet goed op de hoogte van de regels met betrekking tot o.a. recht op hulp bij een lichamelijke (ook visuele) beperking

Dat mensen met een verstandelijke beperking (of psychische aandoening) geen hulp mogen krijgen bij het stemmen blijft een probleem, zoals sommige melders aangeven. Ook waren er klachten over dat de informatie over partijen en het referendum te ingewikkeld was, dat de letters op het stembiljet te klein waren en dat het onduidelijk is hoe mensen die niet kunnen tekenen een volmacht kunnen afgeven.

Naast klachten worden er ook suggesties ingediend, waaronder:
“Laat mensen met een beperking meepraten over de praktische invulling van de verkiezingen. Bijvoorbeeld door de toegankelijkheid van stembureaus van tevoren te testen.”

Kijk op mensenrechten.nl voor het volledige bericht

 

Afbeelding: mensenrechten.nl