Training (H)erkennen van discriminatie COA Dronten

11 september 2018

Deskundigheidsbevordering voor medewerkers van COA Dronten:

Het vergroten van de kennis en vaardigheden onder het personeel van het AZC in Dronten met betrekking tot discriminatie.
waaronder inzicht in de (onbewuste) processen die leiden tot discriminatie, kennis over de  gelijkebehandelingswetgeving en wijzen van discriminatie en vaardigheden om (beter) op incidenten te kunne reageren.