Samenwerken in het Sociaal Domein

5 april 2018

BGBF zal aansluiten bij de bijeenkomst in Dronten over samenwerken in het sociaal domein.