Overhandiging onderzoeksrapport ‘En…leren ze respectvol om te gaan met seksuele diversiteit?’

11 december 2017

BGBF presenteert het onderzoeksrapport ‘En…leren ze respectvol om te gaan met seksuele diversiteit? Aandacht Onderzoeksrapport over de invulling van het kerndoel om leerlingen respectvol te leren omgaan met seksuele diversiteit onder Lelystadse basisscholen’ aan wethouder Janneke Sparreboom. In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de basisscholen van Lelystad invulling geven aan de verplichting om hun leerlingen respectvol te leren omgaan met seksuele diversiteit.

De overhandiging vindt plaats op basisschool de Lispeltuut te Lelystad. Voorafgaand en aansluitend gaat BGBF bij alle bovenbouwgroepen langs met de gastles ‘Hier kun je zijn wie je bent!’ over jezelf zijn en anderen die ruimte geven, met een focus op seksuele diversiteit.